Zajistíme Vám kompletní účetní servis. Vedeme účetnictví (dříve podvojné účetnictví) i daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). Vysvětlíme Vám, co je třeba udělat, určíme rozsah prací a domluvíme se na formě předávání dokladů. Účetnictví zpracujeme externě v naší kanceláři. Pravidelně Vám posíláme výsledky a souhrnné přehledy vašeho hospodaření.

  • vedení hlavní knihy a účetního deníku
  • knihy pohledávek a závazků, saldokonto, evidence úhrad
  • pokladní a bankovní knihy
  • evidence majetku
  • tiskové a přehledové sestavy
  • závěrkové operace – uzavření roku stávajícího, navedení počátečních stavů
  • zpracování účetní závěrky – výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce